Рекламация и замяна

В случай, че наш клиент предяви рекламация относно наш продукт или услуга, ако рекламацията е основателна, растенията или продуктите от поръчката са съхранявани и поддържани по подходящ начин, и рекламацията е направена в рамките 24 часа след извършване на доставката, ние сме готови да възстановим цялата или част от стойността на поръчката, или да предоставим друга по вид компенсация.

Моля имайте предвид, че поради естеството на част от продуктите, които предлагаме (рязан цвят, букети, аранжировки, кошници, саксийни цветя), не можем да приемем рекламации 24 часа след тяхното доставяне, но Ви гарантираме, че използваната растителност е свежа и качествена, и при правилно съхранение (оптимална влажност, температура и светлина), декоративният ефект на доставените от нас продукти ще се запази максимално дълго време.